Phansi i-privatisation phansi! – BMC, Kathlehong march, 2001 – English and Zulu

BMC leaflet issued in Kathlehong 10 May 2001
BMC leaflet issued in Kathlehong 10 May 2001

I Bikisha Media Collective, eyilungu le AntiPrivatisation Forum (APF) igqugquzela umkhankayo wanumuhla ngenxa yokuthi ukweyiswa no ku thukwa ko mphakathi ngamakhansela akwamukeleki.

Masisukumeni sizabaleze, sizabalezele impilo engcono; ukohlonishwa kanye nenkululeko yangempela.Umzabalazo, hayi ezekhetho namanga awa hambisana nazo nezinhlangano ze politiki hi yo indlela eyisa enkululukweni ya nge mpela.

Phansi ngo ku xishelwa ugezi nge Eskom, phansi!

Phansi ngo ku dilizwa kwabasebenzi emisebenzini, phansi! Phambili ngo mzabalazo wenkululeko, phambili!

Phambili ngo ku Iwela impilo encono nemisebenzi, phambili!

Abasebenzi mabaphathe, hayi abazepolitiki nezihlobo zabo osomabhizinisi. Hlanginisani ezomnotho, zingani kezwi abadla izambane likapondo.

Siphelisa ukuhlupheka, phansi ngabadla izambane likapondo nabazombusazwe phansi!

——————————————————————————————————

NO to Evictions, Retrenchments and Cut-offs!

The Bikisha Media Collective, affiliated to the Anti-Privatisation Forum (APF), supports the march today wholeheartedly.

The continual insults and abuses of the local council cannot be tolerated anymore! We must stand up and fight: for a decent life, for dignity, for real democracy. Mass action, not elections and the lying promises of the big parties, is the way forward.

No to cut-offs! No to retrenchments!

Yes to struggle! Yes to jobs and decent life for all!

At the end of the day, the resources of Eskom must be placed under community and workers control. We must build community organisations and trade unions to replace the local government structures. We must have democratic control of the economy through our mass organisations and take the power away from the government and big business.

We must unite communities and workers.

The working class must rule, not the lying politicians and their businessmen friends.

Collectivise the economy: don’t privatise!

End poverty: down with the rich and down with the politicians! ~

BMC Symbol
Power flows from the industries of the land. The working class must organise to take the industries and operate them in the interest of all.

Bikisha Media Collective: for revolutionary anarchism.

Free information

BMC, suite number 153, Private Bag X42, Braamfontein, 2017

OR bikisha@mail.com or telephone 083-572-8436

——————————————————————————————————

Issued by Bikisha Media Collective, affiliated to Anti-Privatisation Forum (APF), at 10 May 2001 march of Kathorus Concerned Residents Committee (KCR). The KCR was affiliated to the APF. The march started from Hunters Field Stadium, Katlehong, and proceeded to the office of Mayor Bavumile Vilakazi of the East Rand (Ekurhuleni) Metropolitan Council.
Advertisement